Trường tiểu học Nguyễn Thái Húy tổ chức lễ kết nạp Đội viên lớp 3 vào Đội TNTP Hồ Chí Minh

IMG20190325071010 IMG20190325071027 IMG20190325071338 IMG20190325071355 IMG20190325071426 IMG20190325071430 IMG20190325071808 IMG20190325071855 IMG20190325071922 IMG20190325071931 IMG20190325071938 IMG20190325071949 IMG20190325072016 IMG20190325072330 IMG20190325072730 IMG20190325072754