Hoạt động công đoàn

Hưởng ứng ngày hiến máu nhân đạo. Đoàn viên cơ sở trường TH Nguyễn Thái Húy đã tích cự tham gia hiến máu. [...]

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng hồ chí minh về vấn đề giáo dục

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn [...]