Thầy và trò trường TH Nguyễn Thái Húy trong buổi lao động để chuẩn bị cho năm học mới