Lịch công tác tháng 11/2015

PHÒNG GD-ĐT ĐẠI LỘC

TRƯỜNG TH NGUYỄN THÁI HÚY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /LCT-NTH Đại Cường, ngày 02 tháng 11  năm 2015

LỊCH CÔNG TÁC THÁNG 11/2015

  1. TRỌNG TÂM

– Chào mừng kỷ niệm 33 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-20/11/2015)

– Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học;

– Đón đoàn kiểm tra công tác PCGD-XMC năm 2015 của huyện Đại Lộc;

– Tổ chức Hội giảng giáo viên giỏi trường, Hội thi Vở sạch chữ đẹp (ở lớp, tổ CM);

– Tham gia giao lưu môn Tiếng Anh cấp huyện.

  1. LỊCH CỤ THỂ
02-06/11 – Thực hiện chương trình tuần 10

– Kiểm tra chuyên đề giáo viên (dự giờ, kiểm tra hồ sơ)

(Theo bchế)

Theo KHKTNB

02/11 – Sinh hoạt Liên đội dưới cờ (tháng 11: Lớp 5A- Cđ: LT Trọng)

– 13h30: Họp Hiệu trưởng tại Hội trường Phòng GD-ĐT

Theo lịch
02-07/11 – Hoàn thành việc nhập và xử lý dữ liệu PCGD-XMC của địa phương vào phầm mềm PCGD trực tuyến của Bộ GD&ĐT, hoàn tất các loại hồ sơ PCGD.

– Liên đội lập KH và tổ chức HS thi vẽ tranh theo chủ đề ATGT

Theo lịch

 

 

Theo kh LĐ

03/11 – Liên đội nộp báo cáo kết quả tổ chức Đại hội Liên đội năm học 2015-2016 và kế hoạch thu chi các nguồn quỹ của Liên đội. Theo lịch
04/11 – 7h30: Tập huấn sử dụng kênh điều hành Phòng GD&ĐT đối với nhân viên Văn thư các trường học

– 15h30: HT dự gặp mặt chia tay các đ/c lãnh đạo huyện mới nghỉ hưu

Theo lịch
03-04/11 -TPT tập huấn công tác Đội năm  học 2015-2016 Theo lịch
05/11 – Duyệt kế hoạch các bộ phận công tác (tháng 11/2015) Theo KH
06/11 – Khảo sát thẩm định chất lượng giữa kỳ 1

– 14h00: Các nhóm TĐG gửi hồ sơ kiểm tra về VP (HT nhận)

Theo kh CM

Theo KH

06-08/11 – TPT dự tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng tham vấn, tư vấn. Theo CV
09-13/11 – Thực hiện chương trình tuần  11 (Theo bchế)
09-13/11 – UBND huyện kiểm tra công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD-XMC năm 2015 Theo lịch
10/11 – Hoàn thành việc nộp hồ sơ đề nghị cấp trên kiểm tra, thẩm định kết quả PCGD Tiểu học về PGD&ĐT Theo KH
11/11 – Sinh hoạt Tổ CM, VP Theo lịch
10-30/11 – Kiểm tra công tác tự BDTX  của CBGV Theo KH
12-18/11 – Huyện kiểm tra, thẩm định kết quả PCGD Tiểu học các trường/xã Theo QĐ
16-20/11 – Thực hiện chương trình tuần  12 (Theo bchế)
18/11 – Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo VN 20/11 và tuyên dương khen thưởng năm học 2014-2015 tại Hội trường Phòng GD&ĐT;

– Hội giảng giáo viên giỏi trường.

Theo GM

 

Theo kh CM

20/11 – Tổ chức kỷ niệm ngày NGVN Theo kh NT, CĐ
21/11 – Tổ chức thi Viết chữ đẹp lần 1 ở Tổ CM Theo kh CM
23-27/11 – Thực hiện chương trình tuần  13 (Theo bchế)
23-27/11 – Kiểm tra chuyên đê giáo viên, nhân viên Theo KHKTNB
24-25/11 – Tham gia giao lưu môn Tiếng Anh cấp huyện cho học sinh tiểu học  
25/11 – Sinh hoạt Tổ CM, VP Theo lịch
26-27/11 – Kiểm tra hoạt động sư phạm nhà giáo (1 GV, 1 lớp) Theo KHKTNB
28/11 – 7h30: Họp chi bộ.

– Các bộ phận c/tác nộp báo cáo tổng kết tháng 11 về VP.

Theo lịch
30/11 – Tham dự chuyên đề Đổi mới PP dạy môn Tiếng Anh cấp tiểu học;

– Kiểm tra công tác bán trú của nhà trường.

Theo CV

Theo kh NT

 * Nếu có gì thay đổi, điều chỉnh, bổ sung nhà trường sẽ thông báo trên Lịch công tác tại VP.

 

Nơi nhận :  

– PGD (để báo cáo);                                                                                                                 

 – Các TTCM, Tổ VP (để t/ hiện);

– Công đoàn (để ph/ hợp);

– Lưu VT  .

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Mênh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THÁNG  
1. Chuyên môn dạy và học:

2.Công tác Đội, NGLL:

3. Lao động, văn thể mỹ:

4. Thiết bị – Thư viện:

5. Kế toán – Văn thư:

6. Công tác y tế:

7. Công đoàn: