KẾ HOẠCH Phân công nhiệm vụ năm học 2015-2016

 1. PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO:

 

 1. Hiệu trưởng: Phạm Mênh

Chịu trách nhiệm: Quản lý chung; Trưởng ban hoạt động NGLL; Tổ chức cán bộ; Chất lượng đội ngũ; Trưởng ban kiểm định chất lượng nhà trường; Chủ tịch các hội đồng: Khoa học, Thi đua-khen thưởng, Tư vấn, Kiểm định chất lượng; phụ trách CSVC; Xây dựng trường chuẩn; Trưởng ban thực hiện các cuộc vận động;

Đứng điểm tổ Văn phòng. Tổ trưởng tổ kiểm tra.

 

 1. Phó Hiệu trưởng: Nguyễn Văn Tước

Chịu trách nhiệm: Phó trưởng ban kiểm định chất lượng; Phó ban HĐ NGLL; Phó trưởng ban thực hiện các cuộc vận động; Phụ trách chuyên môn dạy-học, PCGDTH-XMC, Quản lý tổ TV-TB, phụ trách chất lượng học sinh.

Quản lý các tổ chuyên môn; Tổ phó tổ kiểm tra.

Tổ trưởng phụ trách công tác bán trú nhà trường.

 

Căn cứ nhiệm vụ được phân công, các thành viên trong Ban giám hiệu xây dựng kế hoạch theo từng nội dung công việc và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện công việc cần lưu giữ hồ sơ đầy đủ theo quy định.

 

 1. CÁC BỘ PHẬN CÔNG TÁC:

 

 1. Tổng phụ trách: Nguyễn Thành Quốc

Chịu trách nhiệm: Phó trưởng ban trực NGLL; phụ trách công tác Đội, Sao nhi đồng; Thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng; Thành viên Hội đồng tư vấn; phụ trách công tác giáo dục đạo đức, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống dịch bệnh trong học sinh.

 

 1. Kế toán-Văn thư: Nguyễn Thị Hoa

Chịu trách nhiệm về công tác Kế toán, Văn thư; kiêm Tổ trưởng tổ Văn phòng; thành viên Ban HĐ NGLL; Thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng; Thành viên Hội đồng tư vấn.

 

 1. Thư viện-Thiết bị: Lê Đức Dương

Chịu trách nhiệm: Phụ trách Thư viện-Thiết bị; Thư ký hội đồng; Thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng; Thành viên Hội đồng tư vấn; Thành viên tổ kiểm tra nhà trường.

Phụ trách công tác xây dựng CSVC nhà trường.

 

 1. Trưởng ban Lao động-Văn thể mỹ: Nguyễn Thành Quốc

Chịu trách nhiệm: Xây dựng kế hoạch Lao động-Văn thể mỹ trong nhà trường; Thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng; phụ trách công tác tổ chức các hoạt động lễ, hội và hoạt động ngoài giờ trong nhà trường.

 

 1. Tổ trưởng 1: Trương Thị Thanh Vân

Chịu trách nhiệm: Quản lý giáo viên, học sinh khối lớp 1, quản lý chất lượng giáo viên, học sinh khối lớp 1; Thành viên Ban hoạt động NGLL; Thành viên Hội đồng KĐCL; Thành viên Hội đồng tư vấn; phó ban tuyển sinh lớp 1.

 

 1. 6. Tổ trưởng 2-3: Nguyễn Thị Liền

Chịu trách nhiệm: Quản lý giáo viên, học sinh khối lớp 2-3, quản lý chất lượng giáo viên học sinh khối lớp 2-3; Thành viên Ban hoạt động NGLL; Thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng; Thành viên Hội đồng tư vấn.

 

 1. Tổ trưởng 4-5: Trần Thị Kim Ánh

Chịu trách nhiệm: Quản lý giáo viên, học sinh khối lớp 4-5, quản lý chất lượng giáo viên học sinh khối lớp 4-5; Thành viên Ban hoạt động NGLL; Thành viên Hội đồng kiểm định chất lượng; Thành viên Hội đồng tư vấn.

 

 1. Bảo vệ – Tạp vụ: Lê Phước Cần

Chịu trách nhiệm: Bảo vệ toàn bộ CSVC và an ninh trật tự nhà trường; trực đêm tại trường; có trách nhiệm tu sửa nhỏ các tài sản hư hỏng, vệ sinh sân trường, chăm sóc cây trồng; trực trống ra vào lớp, chuyển giấy mời, công văn theo yêu cầu của Hiệu trưởng nhà trường.

 

 1. Y tế – Nha học đường: Đặng Thị Như Nguyện.

Chịu trách nhiệm: chăm sóc sức khỏe, chăm sóc và giáo dục vệ sinh răng miệng cho học sinh. Xây dựng kế hoạch và tuyên truyền việc phòng chống dịch, bệnh trong nhà trường, sơ cứu tai nạn giáo viên, học sinh. Kiêm nhiệm công tác thủ quỹ. Có trách nhiệm kiểm tra công tác vệ sinh môi trường.

 

III. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN

 1. Giáo viên chủ nhiệm:
 

STT

HỌ VÀ TÊN  

CN LỚP

 

TSHS

 

NỮ

 

TỔNG SỐ TIẾT DẠY/TUẦN

1 Đặng Thị Xuân Hướng 1A 31 16 20
2 Trương Thị Thanh Vân 1B 30 13 17
3 Nguyễn Thị Liền 2A 23 07 17
4 Đoàn Thị Phượng 2B 22 10 20
5 Nguyễn Thị Nga 3A 22 11 17
6 Nguyễn Thị Thu Hà 3B 22 14 20
7 Phạm Văn Nhứt 4A 19 07 19
8 Nguyễn Thị Chín 4B 19 08 20
9 Đặng Thị Xuân Phương 5A 19 11 19
10 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 5B 20 11 19
 1. Giáo viên bộ môn:
 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

MÔN DẠY

 

DẠY LỚP

 

TỔNG SỐ TIẾT/TUẦN

1 Nguyễn Thị Nhất Linh Âm nhạc 1,2,3,4,5 20
2 Hồ Thị Toàn Mỹ thuật 1,2,3,4,5 21
3 Lương Văn Hiệp Thể dục-KH 1,2,3-4,5 18
4 Đỗ Văn Khắc Thể dục-S,Đ 4-5 21
5 Trần Thị Kim Ánh TNXH, ĐĐ 1,2,3 18
6 Văn Thị Mỹ Ý Anh văn 3,4,5 20
7 Nguyễn Thị Ái Thùy Tin học 3,4,5 12

 

 1. CBQL, giáo viên TPT,
 

STT

 

HỌ VÀ TÊN

 

MÔN DẠY

 

DẠY LỚP

 

TỔNG SỐ TIẾT/TUẦN

1 Phạm Mênh (HT) LĐV 1B 02
2 Nguyễn Văn Tước (PHT) L Toán 2A, 3A 02
3 Nguyễn Thành Quốc (TPT) ATGT-NGLL 2, 3A, 4A 04
4 Lê Đức Dương (GV, TV) ATGT 1A, 1B 02

 

 1. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN:

 

 1. Cơ cấu tổ chức:

– Hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm chung về tổ chức quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường; phụ trách Tổ Văn phòng.

– Phó hiệu trưởng: Chịu trách nhiệm điều hành công việc do Hiệu trưởng phân công, điều hành các hoạt động của nhà trường khi được Hiệu trưởng ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng; quản lý các tổ chuyên môn.

– Tổ trưởng 1: chịu trách nhiệm quản lý giáo viên, học sinh tổ 1.

– Tổ trưởng 2-3: chịu trách nhiệm quản lý giáo viên, học sinh tổ 2-3.

– Tổ trưởng 4-5: chịu trách nhiệm quản lý giáo viên, học sinh tổ 4-5.

 

 1. Nội dung quản lý:

– Tổ chức giảng dạy, học tập và hoạt động giáo dục đạt chất lượng theo mục tiêu, chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ GD-ĐT ban hành.

– Quản lý nội dung, chương trình, thời khóa biểu, kế hoạch dạy học, nề nếp chuyên môn, các loại hồ sơ sổ sách theo quy định. Quản lý học sinh theo khối lớp.

– Quản lý chặt chẽ công tác phụ đạo, bồi dưỡng học sinh năng khiếu.

– Quản lý việc thao giảng, hội giảng, sinh hoạt tổ, hoạt động ngoại khóa, quản lý ngày giờ công các thành viên  trong tổ, thực hiện tốt thông tin hai chiều theo quy định của nhà trường.

 

 

 

 1. PHÂN CÔNG QUẢN LÝ CƠ SỞ VẬT CHẤT NHÀ TRƯỜNG:

 

TT Họ và tên Chức vụ Nhiệm vụ được phân công Chịu trách nhiệm

quản lý tài sản

1 Phạm Mênh HT Chịu trách nhiệm  chung Quản lý chung tài sản nhà trường, tài sản phục vụ cá nhân
2 Nguyễn Văn Tước P.HT Chịu trách nhiệm TV-TB, Tin học Tài sản TV-TB, máy móc phòng Tin học và tài sản phòng làm việc
3 Nguyễn Thị Hoa KT-VT Theo dõi các loại tài sản nhà trường Sổ tài sản nhà trường, các loại hồ sơ có liên quan đến tài sản, các tài sản phục vụ cá nhân
4 Lê Đức Dương TV-TB Quản lý TV-TB Tài sản TV-TB, các tài sản phục vụ cá nhân.
5 Nguyễn Thành Quốc GV Tổng phụ trách Quản lý tài sản phòng truyền thống, tài sản Đội, các tài sản phục vụ cá nhân.
6 Nguyễn Thị Ái Thùy GV Giảng dạy Tin học Quản lý, sử dụng máy tính, các tài sản liên quan đến phòng máy.
7 Nguyễn T Nhất Linh GV Phòng Âm nhạc Quản lý và sử dụng các thiết bị đàn organ và tài sản phục vụ cá nhân.
8 Hồ Thị Toàn GV Phòng Mỹ thuật Quản lý và sử dụng các thiết bị   phục vụ giảng dạy Mỹ thuật.
9 Giáo viên chủ nhiệm GV Phòng học Quản lý, sử dụng tài sản ở phòng học như: quạt, típ, điện, bàn ghế,tủ hồ sơ, bảng lớp, màn che…
10 Lê Phước Cần NV Bảo vệ, tạp vụ Bảo vệ toàn bộ tài sản nhà trường.
 

11

 

Đặng T Như Nguyện

 

NV

 

Y tế- nha HĐ

Toàn bộ tài sản, trang thiết bị phòng y tế nhà trường.

 

 

Trên đây là Kế hoạch phân công nhiệm vụ, trách nhiệm bảo quản CSVC năm học 2015-2016, nhà trường đề nghị các bộ phận công tác, mỗi cá nhân được phân công có trách nhiệm quản lý và thực hiện nghiêm túc công việc, tài sản được giao.

 Nơi nhận:

– PGD Đại Lộc (để báo cáo);

– Các bộ phận c/tác (để t/hiện);

–  Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Phạm Mênh