Hưởng ứng ngày hiến máu nhân đạo. Đoàn viên cơ sở trường TH Nguyễn Thái Húy đã tích cự tham gia hiến máu.IMG_20181125_103821 IMG_20181125_103831 IMG_20181125_103837